Necrogame

Kill the Hanuman Langur

Zahraj si skákací plošinovku a pozabíjej všechny hulmany. Bacha na slony a varany při cestě do opičí vaginy.

Play a jumping platformer and kill all the hulmans. Watch out for elephants and varans on your way to the monkey’s vagina.

Flag Counter