Special Xmass detective package

Nachystal jsem speciální vánoční detektivní balíčky za pětikilo. Platí jen do konce roku.
I have prepared Xmass detective package for special price. Visit NecroShop