Necrocock – Zabil jsem posvátnýho Hulmana

This video is not an official clip. It’s just a small memory of my Sri Lanka holiday in miasmatic times. The song requires a lot of work, but it will be a nice song sometime in the future.

Toto video není oficiální klip. Je to jen malá vzpomínka na mojí dovolenou na Srí Lance v časech miasmatických. Skladba vyžaduje ještě hodně práce, ale někdy v budoucnu z toho bude hezká písnička.

https://www.youtube.com/watch?v=VgoUQPZGTmU