Podivuhodná necrogramiáda Toma Necrococka & Houbové Marie

Uspořádali jsme k oslavě naší kuchařky opulentní žranici spojenou s autogramiádou. Objednávejte, vařte, čtěte, smilněte a užijte si tohle krásný jaro s lascivní kulinární hudbou do knihy vloženou. Kdo chce mít knihu NecroCook podepsanou, napište si o to do poznámky v MG objednávce.

Vážení přátelé, dnes se ještě vrátíme k nedávno vydané bibli všech gurmánů a požitkářů, tedy k Podivuhodné kuchařce Toma Necrococka & Houbové Marie. Když jsme totiž onehdy předávali hotový opus jeho autorům, aby se stal nedílnou součástí jejich kulinářské knihovny v Nercocockvile, opatřili Tom s Marií laskavě několik dalších výtisků svými autogramy.Celé signování proběhlo, jak se na Mistra Necrococka sluší a patří, ve velkém stylu, a my si to samozřejmě nemůžeme nechat jen pro sebe.

The extraordinary necrosigning session Tom Necrocock & Houbová Marie

Dear friends, for one more time we are revisiting the recently published bible of all gourmets and hedonists, that is, to the Extraordinary Cookbook of Tom Necrocock & Houbová Marie. For back when we took the finished opus to its authors, so that it gets its rightful place in their culinary library in the Necrocockvila, both Tom and Marie also embelished several other copies with their respective autographs. The signing session was conducted, as is customary for Maestro Necrocock, in style indeed, which of course we cannot just keep to ourselves.

https://metalgate.cz/cz/records/1605-podivuhodna-necrogramiada-toma-necrococka-houbova-marie

https://www.youtube.com/watch?v=OIDxdERxNbU&ab_channel=MetalGate