Tafelmusik (das Hauptericht)

Velké jídelní Necrocock album Tafelmusik (das Hauptericht) vyjde o Velikonocích na Velké pondělí 10.4. v 8 hodin ráno.

The big gourmet Necrocock album Tafelmusik (das Hauptericht) will be released at Easter on Great Monday 10.4. at 8 a.m.